Ξεκινά ο “ανοικτός και χωρίς αποκλεισμούς” διάλογος με τους πολίτες για το μέλλον της Ε.Ε.

Στρασβούργο- Ανταπόκριση: Κώστας Δαβάνης

Από τις 19 Απριλίου, χάρη σε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, πολίτες από ολόκληρη την Ευρώπη θα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις απόψεις τους για οποιοδήποτε θέμα θεωρούν σημαντικό για το μέλλον της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες για πρώτη φορά σε επίπεδο Ε.Ε., να προβάλλουν τις ιδέες τους, να σχολιάζουν ιδέες άλλων ανθρώπων, καθώς και να σχεδιάζουν και να συμμετέχουν σε δράσεις.

Η πλατφόρμα θα είναι ο κεντρικός κόμβος της Διάσκεψης, ένας χώρος όπου θα συγκεντρώνονται και θα κοινοποιούνται όλες οι συνεισφορές των πολιτών για την Διάσκεψη, συμπεριλαμβανομένων των αποκεντρωμένων δράσεων, των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών και των Συνόδων Ολομέλειας της Διάσκεψης.

Ένας εξειδικευμένος μηχανισμός για την διαχείριση των συμβολών των πολιτών μέσω της πλατφόρμας θα συγκεντρώνει και θα αναλύει τα βασικά ζητήματα που τίθενται, ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των Ομάδων των Ευρωπαίων Πολιτών και στην Ολομέλεια της Διάσκεψης.

Η πλατφόρμα θα παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη δομή και το έργο της Διάσκεψης, καθώς και πόρους για τους διοργανωτές εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου των πιο σημαντικών εκδηλώσεων, μέσω των οποίων θα μπορούν να προωθούν τις πρωτοβουλίες τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πολίτες θα μπορούν εύκολα να αναζητήσουν δράσεις στις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν χάρη στον διαδραστικό χάρτη.

Η εναρκτήρια εκδήλωση της Διάσκεψης θα πραγματοποιηθεί την Ημέρα της Ευρώπης στις 9 Μαΐου, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες της πανδημίας.

www.ertnews.gr

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.